Algemene voorwaarden

De verschillende aqua fitness cursussen in het zwembad wasserstraelen bieden u de mogelijkheid fit en gezond te blijven. Het maakt niet uit of u jong of oud bent, beginner of gevorderde, uit ons brede aanbod kunt u altijd kiezen voor de cursus, die het beste bij u past. Ons geschoold personeel helpt u graag te allen tijde verder.

Aanmelding
Indien u uw individuele keuze heeft gemaakt, neemt u dan het liefst telefonisch contact met ons op (+ 49 (0) 28 34 - 94 24 60). Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Bij minder dan 5 deelnemers zal een cursus niet plaatsvinden. Om aan een cursus deel te kunnen nemen, moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

Duur
Een cursus bestaat over het algemeen uit tien lessen. Afwijkingen zijn voorbehouden.

Kosten
De kosten per cursus worden berekend op basis van kosten voor de cursus zelf plus de entree tot het zwembad. De entree is afhankelijk van de actuele prijslijst, die bij de balie ingezien kan worden. De vermelde kortingen op de prijslijst gelden alleen voor de toegang tot het zwembad.

Betaling
Pas nadat wij uw lesgeld ontvangen hebben, wordt de cursus als geboekt beschouwd. De betaling moet uiterlijk bij begin van de cursus voldaan worden aan de balie. Indien u hier niet aan voldoet, vervalt uw recht op deelname aan deze cursus. Mocht u verhinderd zijn om de eerste les bij te wonen, neem dan contact op met de cursus leiding, omdat anders uw plaats aan iemand anders toegewezen mag worden. Bij elke boeking voor een cursus ontvangt u een aqua fitness-kaart. Gelieve deze tijdens de eerste les aan de cursusleider voor te leggen.

Uitval van een les
Overdracht van uw geldige kaart aan een andere persoon is niet mogelijk. De cursusdeelname wordt ongeldig wanneer u niet op de cursus verschijnt. Ziekte en onregelmatige deelname om overige redenen ontheffen u niet van de betaling van het volledige cursusgeld. Een betaling of verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus alsmede inhaling van lessen op een later tijdstip zijn niet mogelijk. Kan de cursus niet plaatsvinden om redenen, die niet onder uw verantwoordelijkheid vallen, dan wordt het cursusgeld vanaf de tweede les binnen dezelfde cursus, die niet plaatsvindt, in delen terugbetaald.

Cursus tijdstip
Voor een cursus, die geboekt en betaald is, zijn dag en tijdstip bindend. Als u echter de wens heeft om de cursus naar achteren te schuiven (nieuwe cursus), kunt u contact opnemen met de cursusleider.

Proefles
Gedurende het jaar bieden wij verschillende proeflessen aan. Informatie hierover kan worden ingezien bij de balie. Kijk met regelmaat naar onze advertenties. Op deze manier willen wij u de mogelijkheid bieden, vertrouwd te raken met ons breed aanbod van cursussen en uw beslissing te vergemakkelijken. Na overleg kunt u ook deelnemen aan een proefles binnen de lopende cursussen.

Participatiebewijs
Indien u bij elke les uw handtekening op de aanwezigheidslijst heeft gezet, kunnen onze medewerkers na afloop van een cursus op aanvraag een participatiebewijs verstrekken.

Medisch attest
Mocht u zich vanwege gezondheidsredenen onzeker voelen over de deelname aan een cursus, dan dient u voorafgaand aan een cursus met uw arts te overleggen. Ons team kan u zeker ook goed advies geven!

Aansprakelijkheid
De deelname aan onze cursussen is op eigen risico. De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot de schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijkheid. Een aansprakelijk door derden is volgens Duits recht (§ 276 en § 278 BGB) uitgesloten.

Indien u nog vragen heeft, kunt u te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze organisatie (49 (0) 28 34 - 94 24 60).